Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klas dwujęzycznych szkół ponadpodstawowych

6 czerwca o godz. 13.30 odbędzie się test kompetencji z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów, którzy wybrali XVI LO jako pierwszą preferencję. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe.

Kandydaci, którzy wybrali XVI LO jako dalszą preferencję (drugą, trzecią lub czwartą) przystępują do testu w XVI LO pod warunkiem, że na wyższej preferencji nie znajduje się inna szkoła dwujęzyczna z językiem angielskim.

Kandydaci zgłaszają się na parking szkolny przed halą sportową przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu o godzinie 12.30.

Każdy kandydat musi posiadać dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub paszport lub dowód osobisty) i długopisy z czarnym tuszem. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie telefonów komórkowych u opiekunów. 

Jednocześnie informujemy że od godz. 12.00 nie będzie możliwości zaparkowania samochodu na terenie szkoły.

Najnowsze artykuły