• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Hiszpański w Hiszpanii

W dniach 8-15 maja 13 uczniów z klas I i II naszego liceum wzięło udział w kursie języka hiszpańskiego w Hiszpanii.

Grupa wylądowała w Alicante o godzinie 15. Z głównego placu Alicante uczniowie parami zostali odebrani przez hiszpańskie rodziny. Późnym popołudniem poszliśmy na pierwszy spacer po mieście.

Czytaj dalej

Zebrania dla rodziców

21.05.2019 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

  • godz. 17.00 – klasy 0-III SP
  • godz. 18.30-   klasy IV-VI SP    

23.05.2019 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum (informacje o zagrożeniach)

  • godz. 17.00 – klasy I-II LO
  • godz. 18.30-   klasy VII- VIII SP, III G

W czwartek 23 maja 2019 br. o godzinie 19.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców ZSO nr 2.

Temat : Sprawy bieżące oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Uwaga kandydaci do XVI LO

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM!

Informujemy, że daty i godziny przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do XVI Liceum Ogólnokształcącego pozostają niezmienione (patrz: regulaminy naboru w zakładce LO). Nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu kompetencji w innym terminie niż wskazany w regulaminie.

Czytaj dalej

Nauka to pokarm dla rozumu - XI Święto Nauki

Po raz jedenasty w XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a odbyło się podsumowanie pracy klas akademickich współpracujących pod patronatem Uniwersytetu A. Mickiewicza Wydziału Chemii, Biologii, Geografii oraz Politechniki Poznańskiej.

W dniu 29 marca 2019r. w ramach Sympozjum Chemicznego wystąpili uczniowie klas akademickich. Tydzień później czyli 5 kwietnia 2019r. podczas Święta Nauki zostały zaprezentowane na forum szkoły.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…