Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Charles de Gaulle’a

ul. Tarnowska 27

61-323 Poznań

tel. 61 879 80 90

mail: zso2@zso2.pl