Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Joanna Kruszyńska – przewodnicząca

Joanna Sterna – wiceprzewodnicząca oddziałów przedszkolnych

Monika Grzelka-Skurniak – II wiceprzewodnicząca klas 1-3 SP

Arkadiusz Doczyk – I wiceprzewodnicząca klas 4-8 SP

Katarzyna Chudzińska-Otulakowska – II wiceprzewodniczący klas 4-8 SP

Magdalena Staszak – I wiceprzewodnicząca klas LO

Magdalena Ciepierska – II wiceprzewodnicząca klas LO

Barbara Chwacińska – skarbnik

Anna Majewska-Lewandowska – sekretarz

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24 jest ujednolicona, wynosi 100,- zł niezależnie od poziomu szkoły. Zachęcamy do wpłacania składek również przelewem na konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Tarnowska 27,61-323 Poznań

97 1020 4027 0000 1802 0034 6619

W tytule wpłaty prosimy podać:
imię i nazwisko ucznia, klasę / Przedszkole, SP lub LO. 

Kontakt:  rada.rodzicow@zso2.pl