Harmonogram zebrań z rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

7.09.2023 (czwartek)

– godz. 17.00 – zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych (wszystkie grupy)

12.09.2023 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców liceum

– godz. 17.00 – klasy I-VI SP

– godz. 19.00 – klasy VII-VIII SP i I-III LO

14.09.2023 (czwartek)

– godz. 17.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas IV LO wraz z uczniami (zapoznanie z zasadami egzaminu maturalnego)

14.11.2023 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I-III SP

– godz. 18.30- klasy IV-VIII SP

16.11.2023 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LO

– godz. 18.30- klasy I LO i IV LO

09.01.2024 (wtorek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i rodziców dzieci przedszkolnych

– godz. 17.00 – klasy I-III SP, grupy przedszkolne

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP

11.01.2024 (czwartek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów liceum

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LO

– godz. 18.30-   klasy I LO i IV LO

12.03.2024 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

– godz. 17.00 – klasy I-III SP

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP

14.03.2024 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LO

– godz. 18.30 – klasy I LO i IV LO (IV klasy LO informacje o zagrożeniach)

21.05.2024 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I-III SP

– godz. 18.30 –   klasy IV-VIII SP

23.05.2024 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I, II LO i III LO

  

Wystawianie ocen semestralnych – do 21.12. 2024

Wystawianie ocen rocznych w klasach IV LO – do 23.04.2024

Wystawianie ocen rocznych – do 14.06.2024