Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

W I semestrze spotkania z rodzicami odbywają się w formie wideokonferencji.

07.09.2021 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (wybór trójek klasowych)

 • 17.00 – klasy 0-III SP
 • 18.30- klasy IV-VIII SP

 

09.09.2021 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (wybór trójek klasowych)

 • 17.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas G III LO wraz z uczniami- spotkanie w formie stacjonarnej (zapoznanie z zasadami egzaminu maturalnego)
 • 18.30 – klasy I LO, II LO, P III LO

 

21.09.2021 (wtorek)

 • 18.00- zebranie Rady Rodziców

 

21.10.2021 (czwartek)

„Drzwi otwarte” – godz. 17.00 – 20.00 (w uzasadnionych przypadkach w formie stacjonarnej,      po uprzednim ustaleniu godziny z nauczycielem)

 

16.11.2021 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

 • 17.00 – klasy 0-III SP
 • 18.30- klasy IV-VIII SP

 

18.11.2021 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

 • 17.00 – klasy II LO i P III LO
 • 18.30- klasy I i G III LO

 

11.01.2022 (wtorek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

 • 17.00 – klasy 0-III SP
 • 18.30- klasy IV-VIII SP

 

13.01.2022 (czwartek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów liceum

 • 17.00 – klasy II LO i P III LO
 • 18.30- klasy I i G III LO

 

15.03.2022 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

 • 17.00 – klasy 0-III SP
 • 18.30- klasy IV-VIII SP

 

17.03.2022 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum

 • 17.00 – klasy II LO i P III LO
 • 18.30- klasy I i G III LO (III klasy LO po gimnazjum informacje o zagrożeniach)

 

21.04.2022 (czwartek)

„Drzwi otwarte” – godz. 17.00 – 20.00 (w uzasadnionych przypadkach w formie stacjonarnej,      po uprzednim ustaleniu godziny z nauczycielem)

17.05.2022 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

 • 17.00 – klasy 0-III SP
 • 18.30- klasy IV-VIII SP

 

19.05.2022 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

 • 17.00 – klasy II LO i P III LO
 • 18.30 – klasy I LO

 

Wystawianie ocen semestralnych – do 21.12. 2021

Wystawianie ocen rocznych w klasach G III LO – do 27.04.2022

Wystawianie ocen rocznych – do 20.06.2022