Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Anna Vonhausen – przewodnicząca

Justyna Bartosewicz – wiceprzewodnicząca

Jadwiga Skrabucha – skarbnik

Anna Majewska Lewandowska – sekretarz

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 jest ujednolicona, wynosi 100,- zł niezależnie od poziomu szkoły. Zachęcamy do wpłacania składek również przelewem na konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Tarnowska 27,61-323 Poznań

97 1020 4027 0000 1802 0034 6619

W tytule wpłatyprosimy podać:
 imię i nazwisko ucznia, klasę / Przedszkole, SP lub LO. 

 

Kontakt:  rada.rodzicow@zso2.pl