Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

7.09.2022 (środa)

– godz. 17.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas IV LO wraz z uczniami (zapoznanie z zasadami egzaminu maturalnego)

– godz. 18.30- zebranie klas I-III SP

13.09.2022 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (wybór trójek klasowych), rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców liceum

– godz. 17.00 – klasy IV-VIII SP, grupy przedszkolne

– godz. 18.30-   klasy I-III LO     

20.09.2022 (wtorek)

– godz. 18.00- zebranie Rady Rodziców

15.11.2022 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I-III SP

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP    

17.11.2022 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LOgodz. 18.30-   klasy I LO i IV LO

10.01.2023 (wtorek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i rodziców dzieci przedszkolnych

– godz. 17.00 – klasy I-III SP, grupy przedszkolne  

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP    

12.01.2023 (czwartek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów liceum

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LO

– godz. 18.30-   klasy I LO i IV LO

14.03.2023 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

– godz. 17.00 – klasy I-III SP

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP    

16.03.2023 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum

– godz. 17.00 – klasy II LO i III LO

– godz. 18.30-   klasy I LO i IV LO (IV klasy LO informacje o zagrożeniach)

16.05.2023 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I-III SP  

– godz. 18.30-   klasy IV-VIII SP    

18.05.2023 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

– godz. 17.00 – klasy I, II LO i III LO

  

Wystawianie ocen semestralnych – do 21.12. 2022

Wystawianie ocen rocznych w klasach IV LO – do 26.04.2023

Wystawianie ocen rocznych – do 19.06.2023