ZARZĄDZENIE DYREKTORA

13 września 2017 r.

 

Zarządzenie dyrektora ZSO nr 2 nr 15/17

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 dla poszczególnych typów szkół:

Szkoła Podstawowa nr 56 (w tym oddziały gimnazjalne):

2 listopada 2017, 3 listopada 2017, 20 kwietnia 2018, 2 maja 2018,

1 czerwca 2018.

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi:

2 listopada 2017, 3 listopada 2017, 20 kwietnia 2018 (klasy I-II),

30 kwietnia 2018, 2 maja 2018, 8 maja 2018, 1 czerwca 2018.

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców.

§3

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 18.00.

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 13 września 2017 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zlote_liceum_2016

Zlote-liceum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

perspektywy_2015

MOBILNY INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2016

srebny-medal-ranking-poznan-liceum

Wyszukiwanie

Losowe zdjęcie

DSC_0063.JPG
logo

stom

logo_bip

wiarygodna-szkola2

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Created by Jakub Wilczewski