Sukcesy Edukacyjne XVI LO w Rankingu Liceów 2024

XVI LO zajęło 6 miejsce w Poznaniu a 110 miejsce w Polsce w rankingu liceów Wasza edukacja.
Ranking liceów 2024 opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Wyróżnikiem tego rankingu jest wskaźnik EWD – edukacyjna wartość dodana – czyli porównanie wartości edukacyjnej ucznia przy przyjęciu i po ukończeniu szkoły. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych.

Najnowsze artykuły