mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę.

Aby szkoła mogła wydać  mLegitymacje rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien wypełnić wniosek oraz dodać w e-dzienniku zdjęcie legitymacyjne.

W tym celu należy zalogować się do e-dziennika i wybrać:

  1. Uczeń
  2. Witryna ucznia/rodzica
  3. Dane ucznia
  4. Aktualizuj zdjęcie.

 

mLegitymacja jest ważna w okresie ważności legitymacji szkolnej. W przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, szkoła umożliwia ponowne wydanie mLegitymacji szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że od 12 lipca 2024 r. zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, duplikaty legitymacji szkolnej będą wydawane w formie mLegitymacji.

 

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o wydanie mLegitymacji:

Wniosek_mLegitymacja (docx)

Wniosek_mLegitymacja (pdf)

 

Więcej informacji na temat mLegitymacji można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mlegitymacja–wygoda-kazdego-ucznia-i-studenta