Rozdanie świadectw dojrzałości

Absolwenci, którzy nie mogą wziąć udziału w uroczystości odbierają świadectwa z sekretariatu szkoły we wtorek 9 lipca w godzinach 12:00 – 14:00 lub w kolejnych dniach w godzinach 9:00 – 14:00.
W przypadku odbioru świadectwa przez inną osobę, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od absolwenta.

Najnowsze artykuły