Drodzy nauczyciele

Rada Pedagogiczna analityczna i rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00. Od godziny 8.30 odbywają się badania lekarskie.

Spotkania zespołów przedmiotowych z dyrektorem odbędą się wg harmonogrmu

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY

Spotkanie z dyrektorem

język polski, język łaciński

26.08.2016 piątek 10.15-11.15

języki obce (chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)

26.08.2016 piątek 12.45-13.30

historia, wos, plastyka, wok, historia sztuki, muzyka

26.08.2016 piątek 13.30-14.30

matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

26.08.2016 piątek 9.00-10.00

 

 

chemia, biologia, przyroda, geografia, fizyka, technika

26.08.2016 piątek 11.30-12.30

edukacja wczesnoszkolna

25.08.2016 czwartek 13.00-14.00

wychowanie fizyczne

25.08.2016 czwartek 14.00-15.00

świetlica, biblioteka, psycholog

25.08.2016 czwartek 15.00-16.00