Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Prezentujemy średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane przez absolwentów SP 56 w 2022 roku, na tle kraju oraz województwa wielkopolskiego.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

 SP 56-2022KRAJ 2022WLKP 2022SP 56- 2021KRAJ 2021WLKP 2021
JĘZYK POLSKI74%60%57%78%60%58%
MATEMATYKA79%57%55%71%47%45%
JĘZYK ANGIELSKI93%67%64%93%66%63%

Najnowsze artykuły