Innowacja pedagogiczna w klasach 2-6 SP

Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 56 realizujemy innowację pedagogiczną w klasach 2-6, mającą na celu przygotowanie do dwujęzyczności w klasach 7-8. Nauczyciele języka angielskiego, we współpracy z nauczycielami przedmiotów, prowadzą w języku angielskim całodniowe zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, j. polskiego, matematyki, informatyki, biologii, geografii, przyrody, techniki, plastyki oraz muzyki. W I semestrze r. szk. 2022/2023 przeprowadzili ich 137. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tych zajęć.

Najnowsze artykuły