Akcja Konwersacja – Tezy

Teza w języku polskim:
Internet to zło.
Teza w języku angielskim:
To be fit and healthy you have to do sports. 

Najnowsze artykuły