Edukacyjna przygoda klasy 1c SP

Klasa 1 c SP wybrała się na kolejną wycieczkę, tym razem na nieodległy Ostrów Tumski w Poznaniu.

Po przybyciu na miejsce i zbiórce pod Bazyliką Archikatedralną św. Apostołów Piotra i Pawła dzieci udały się do podziemi katedry gdzie w rezerwacie archeologicznym znajdują fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, a także relikty grobowców, prawdopodobnie grobowce pierwszych władców Polski. Znajduje się tam również misa z X wieku (najprawdopodobniej chrzcielnica lub służąca do rozrabiania wapna), z której być może przyjął chrzest Mieszko I i poddani.

Zaraz po wyjściu i spacerze urokliwymi uliczkami Ostrowa Tumskiego, uczniowie doszli do Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Ulica ks. Posadzego, przy której stoi budynek rezerwatu, prowadzi po grzbiecie dawnego wału grodowego. Na miejscu 1c mogła podziwiać artefakty odnalezione na terenie wyspy, ale także dokonać w piasku własnych odkryć.

Kolejną atrakcją był Kościół pw. NMP in Summo obok którego uwagę przykuła szklana Instalacja Palatium Mieszka I i Dobrawy. Instalacja pokazuje miejsce, gdzie prawdopodobnie przed tysiącem lat był gród Mieszka i Dobrawy.

Na koniec uczniowie przekroczyli Cybinę wchodząc przez Galerię Śluza prosto do Bramy Poznania. Po wyjściu już na Śródce ukoronowaniem wycieczki stały się lody, które zostały zjedzone z apetytem. Równocześnie apetyt na wiedzę został tego dnia również zaspokojony.

Najnowsze artykuły