Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz klas 1 SP

Zebranie organizacyjne z rodzicami uczniów klas 1 SP odbędzie się w środę 24 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w hali sportowej.
Rodzice pierwszoklasistów proszeni są o skompletowanie i dostarczenie w dniu 1 września wyprawki zgodnie z wykazem znajdującym się w pliku.
Zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci z grupy 6-latków (zerówka) odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 15:00 w sali 8M (piętro łącznika).
Zajęcia adaptacyjne dla grupy 3-latków rozpoczynających naukę w przedszkolu od 1 września odbędą się w środę 31 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00.
Przydział uczniów do klas 1 SP oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych 3-4-5- i 6-latków zostanie wywieszony w gablocie przy sekretariacie szkoły w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 12:00.

Najnowsze artykuły