Pasowanie na Świetliczaka

W piątek, 18 listopada, w świetlicy odbyło się doroczne wielkie wydarzenie – uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na dumnych Świetliczaków. Jak co roku, kandydaci musieli przejść test bojowy, składający się z kilku prób. Ochotnicy mieli okazję zakwasić swoje języki cytryną, oraz połamać je od łamańców językowych, czy też rozwiązać różnorakie zagadki. Najważniejsze jednak było udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania, dotyczące funkcjonowania i właściwego zachowania w świetlicy oraz złożenie ślubowania. Na koniec ceremonii, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali namaszczeni ogromnym zaczarowanym ołówkiem! Ten pamiętny dzień przysporzył wszystkim, zarówno ślubowanym, jak i ślubującym, mnóstwo radości i powodów do uśmiechu.

Najnowsze artykuły