Sukces na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż trzy uczennice XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi: Natalia Andrzejewska (klasa 4a – II miejsce w Polsce), Maria Plewczyńska (klasa 3c – III miejsce w Polsce) oraz Katarzyna Jabłońska (klasa 3d) uzyskały tytuły Laureatek XLVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. W dniach 22-23 marca brały one udział w eliminacjach centralnych Olimpiady, składających się z testu językowo-kulturowego oraz egzaminów ustnych, sprawdzających wiedzę literaturoznawczą, a także znajomość zagadnień z dziedziny kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Spośród 75 uczestników eliminacji centralnych, Komitet Główny Olimpiady wyłonił 28 laureatów.

Serdecznie gratulujemy naszym triumfatorkom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesu swoich podopiecznych.

Najnowsze artykuły