Święto Nauki

„Można bez przesady stwierdzić, że obserwacja i poszukiwanie podobieństw i różnic są podstawą wszelkiej ludzkiej wiedzy.”

Alfred Nobel

W dniu 21 kwietnia br. odbyło się Święto Nauki. Pan dyrektor mgr Andrzej Karaś powitał wszystkich gości zapraszając do wspólnej naukowej uroczystości.

XVI Liceum Ogólnokształcące wraz z Wydziałem Chemii, Biologii, Geografii i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowało konferencję pogłębiającą wiedzę w dziedzinie chemii  a przede wszystkim rozwijającą ciekawość badawczą wśród młodzieży.To już czternasta edycja spotkania uzdolnionych uczniów klas akademickich z zaproszonymi naukowcami poznańskich uczelni. Jej początki zawdzięczamy szanownej Pani profesor Annie Gąsowskiej. To z jej inicjatywy rozpoczęła się ta fantastyczna przygoda młodych chemików. Zawsze miło wspominamy nasza współpracę.

Podczas Sympozjum uczniowie przedstawiali swoje badania w formie   projektu związanego z tematem „Świat pod lupą”.

Uczniowie mogli wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia naukowe i na ich podstawie zrealizowali swoje projekty lub podejść niekonwencjonalnie i zaprezentować swoją wizję badawczą.

Mogliśmy wysłuchać laureatów XIV Sympozjum Chemicznego oraz wykładów zaproszonych profesorów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

Konferencję rozpoczęliśmy wykładem Pana dr Łukasz Tabisza, adiunkta w Zakładzie Fizykochemii Środowiska Wydziału Chemii UAM.

Jego wykład „ Dodatki do żywności. Nasi przyjaciele czy wrogowie?” wprowadził nas w naukową atmosferę. Z wielkim zaangażowaniem przedstawiał fakty i mity związane z artykułami żywnościowymi.

Następnie laureaci Sympozjum Chemicznego zaprezentowali swoje prace – owoce  badań, obserwacji i ciężkiej pracy…

Członkowie jury wręczyło pamiątki naszego spotkania, nagrody i podziękowania dla najmłodszych chemików.

Pierwsze miejsce zdobyły drużyny:

  Filip Adamkiewicz, Dariusz Nowak (Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie)

 „Kryształy pod lupą czyli układy krystalograficzne” oraz Agata Pietrykowska, Kaja Wysocka (XVI  Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu)„Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój roślin”

Drugie miejsce zajęli: Jakub Vogt, Kamil Ziółkowski (Technikum nr 19 w Poznaniu)

Halogenki i ich związki” oraz Marianna Kuźniewska, Alicja Nowak (XVI L Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu) „Jedzenie pod lupą.

Przewodniczący komisji konkursowej Pan dr hab. Waldemar Nowicki poinformował o głównej nagrodzie. Zaskoczeniem i wielką radością była wiadomość o głównej nagrodzie. Każdy z laureatów Sympozjum Chemicznego weźmie udział w praktykę laboratoryjną na Wydziale Chemii.

Podziękowaliśmy również tej grupie młodych ambitnych chemików, którzy mieli nieco mniej szczęścia a ich wystąpienia podczas Sympozjum chemicznego zasługiwały na oklaski i zapamiętanie.

Weronika Kaczmarek, Zofia Swoboda (XVI LO im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu)

Badanie zawartości chloru i pH wód

Emilia Orzechowska, Marta Michalak XVI LO

Misiowa kąpiel

Milena Bielawska, Wiktoria Olejniczak XVI LO

Jak poskromić enzymy w owocach?

I tak przeszliśmy do kolejnego wykładu.

Wystąpił Pan dr hab. Łukasz Kaczmarek. Na co dzień związany z Zakładem Taksonomii i Ekologii Zwierząt Wydział Biologii UAM. Dzięki swoim zainteresowaniom badawczym realizuje projekty naukowe zdobywając najwyższe nagrody zarówno w kraju jak i za granicą. Pan profesor opowiedział o maleńkich ale ważnych i widocznych dopiero pod mikroskopem …zwierzętach.

Prezentację pod tytułem „Co łączy śpiące królewny, podróże i niesporczaki?” nagrodzono gromkimi brawami.

Nastąpiła przerwa

Na terenie naszej szkoły uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniem mikroskopów z preparatami biologicznymi oraz wirtualnym laboratorium Empiriusz.  Dodatkową atrakcją było przyglądanie się pracy drukarki 3D.

Po przerwie ruszyliśmy do kolejnych wydarzeń.

Głos zabrał   Pana dr Mateusz Gierszewski-  doktor nauk chemicznych, pracownikiem naukowy UAM, adiunktem w Zakładzie Elektroniki Kwantowej na Wydziale Fizyki.

Czy nauki takie jak chemia i fizyka można traktować jako wspaniałe małżeństwo, zgrany zespół uzupełniający się i wspierający… Po wykładzie pt.: „Cząsteczki i światło – czyli co się dzieje gdy chemia i fizyka splatają się ze sobą?” wszystko było wiadomo…

Część wykładową zamykał Pan mgr inż. Hugo Jammes, inżynier mechanik oraz młodszy kontroler jakości w Aether Biomedical, a jednocześnie absolwentem inżynierii biomedycznej na Wydziale Politechniki Poznańskiej.

Pan Hugo jest absolwentem naszej szkoły, zapisał się jako bardzo otwarty i ambitny uczeń…

Czy ręka bioniczna to taka prawie ręka …czy możemy korzystać z pomocy naukowców aby zastąpić kończyny ludzkie w „normalnym” funkcjonowaniu… Na te i inne pytania poznaliśmy odpowiedź po wykładzie pt.: „Bioniczna ręka wykonana w technologii druku 3D – Zeus”

A równolegle, w sekcji geograficzno- fizycznej odbywały się ciekawe spotkania z grupą naukowców poznańskich uczelni.

 Konferencję w części geograficzno – fizycznej rozpoczął wykład Pani dr Dominiki Górskiej z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu pt.: „Zniekształcenia w postrzeganiu rzeczywistości i ich wpływ na doświadczenia emocjonalne”. Wykład uświadomił nam jak duże znaczenie ma nasze podejście do otaczających nas realiów, jak bardzo my sami, swoim nastawieniem emocjonalnym, kreujemy obraz otaczającego nas świata. Okazuje się, że nasza rzeczywistość może być dużo łatwiejsza i bardziej pogodna jeśli inaczej na nią spojrzymy, jeśli pozwolimy dojść do głosu pozytywnemu nastawieniu a wyciszymy wewnętrznego krytyka.

I tak, z pogodnym nastawieniem przeszliśmy w przestrzeń geograficzną.

Pani dr inż. Patrycja Przewoźna z Zakładu Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych​ UAM w Poznaniu przybliżyła nam nowe formy zdobywania i publikowania informacji geograficznej. Dowiedzieliśmy się jak obecnie sporządza się mapy numeryczne czy wirtualne modele obiektów geograficznych np. drzewa, a konkretnie dębu Bartek. Przestrzeń geograficzna i prezentowane informacje  nabrały nieco innego, ale bardzo precyzyjnego  wymiaru.

Następnie Pan prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk z Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu zaprezentował wykład pt.: „Fale upałów jako przykład ekstremalnych zjawisk pogodowych”. Analiza map klimatycznych oraz danych meteorologicznych z ostatnich lat dla Europy pozwoliła nam lepiej zrozumieć istotę ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakich w ostatnich latach wszyscy doświadczaliśmy. Poruszane zagadnienia skierowały naszą uwagę na ekologię i nasze indywidualne zaangażowanie w dbałość o planetę i jej kondycję.

Ostatni z wykładów zaprezentowany przez Pana Artura Olejniczaka z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu pt.: „Era informacji cyfrowej” poświęcony był zagadnieniom dostępu i przepływu informacji jako jednego z najważniejszych obecnie elementów naszej rzeczywistości. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób i dlaczego obecnie coraz szerzej pozyskiwane są informacje, dlaczego stają się one coraz większą wartością.  Wykład uświadomił nam również konieczność rozważnego udostępniania informacji o nas samych.

Po krótkiej przerwie zaprosiliśmy wszystkich  na pokazy laboratoryjne w wykonaniu uczniowie naszej szkoły. Najmłodsi uczestnicy zaprezentowali pokaz ciekawych i widowiskowych eksperymentów.

Do zobaczenia za rok.

Najnowsze artykuły