Świętowanie Patriotyzmu

10 listopada, w przededniu 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się w naszej szkole apel upamiętniający to kluczowe dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie. Wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum, wraz z gronem pedagogicznym, zebrały się po godzinie jedenastej na deskach hali sportowej. Uczniowie mogli się dowiedzieć, dlaczego Polacy utracili wolność, jak następnie przez ponad stulecie walczyli o jej odzyskanie i jak w końcu się to powiodło jesienią 1918 r., by na końcu być w stanie zrozumieć jak bardzo to wydarzenia wywiera wpływ na życie codzienne każdego z nas. O symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie zostały zaśpiewane cztery zwrotki hymnu państwowego – Mazurka Dąbrowskiego. Podczas części artystycznej uczniowie szkoły podstawowej zaśpiewali kilka najbardziej ikonicznych pieśni patriotycznych z okresu walki o niepodległość. Następnie, dla odwołania się do kultury współczesnej, wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” w kompozycji Sanah. Wszystkie utwory wzbudziły poruszenie wśród zebranych, wielu z nich przyłączało się do śpiewu lub z zainteresowaniem słuchało. Cały apel stanowił dla uczniów ZSO 2 okazję do zaprezentowania swojego patriotyzmu – z zapałem krzewionego przez grono pedagogiczne wśród nich od najmłodszych klas – oraz dowiedzenia się więcej o historii naszej ojczyzny.

Najnowsze artykuły