XIII Święto Nauki

W dniu 20 maja odbyła się konferencja uczniów klas akademickich z
zaproszonymi gośćmi Wydziałów Chemii, Fizyki, Biologii i Geografii naszej uczelni. Było to
kolejne spotkanie, które pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
rozpowszechniało nauki przyrodnicze.
Niebywałą atrakcją i niezapomnianymi wrażeniami były wykłady zaproszonych Gości. Wykład
Pani dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek swoją treścią nawiązywał do motta naszego
spotkania „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć, Marii Skłodowskiej
Curie.” Nasza prelegentka to absolwentka Politechniki Wrocławskiej i École Normale Supérieure
de Cachan. W latach 2012-2015 pracowała na Uniwersytecie w Zurychu. Obecnie, na
Uniwersytecie Wrocławskim, wraz ze swoim zespołem rozszyfrowuje sekrety peptydów
przeciwdrobnoustrojowych – obiecujących alternatyw dla tradycyjnych antybiotykoterapii i
cynkoforów (cząsteczek kierujących te terapeutyki do wybranych bakterii i grzybów).
Następnie wysłuchaliśmy wykładu dr Małgorzaty Bartoszewicz i dr Grzegorza Krzyśko
specjalistów od dydaktyki chemii, laboratoryjnych ekspertów chemicznych. Wykład poświęcony
przypadkowości w odkryciach chemicznych okazał się niesamowitą przygodą na przestrzeni
dziejów.
Równolegle przeprowadzone były spotkania w grupie biologów, fizyków i geografów.
Niezwykle inspirujący wykład „Przeszczepy twarzy – wątpliwości i nadzieje” wygłoszony przez
prof. dr hab. Dariusza Iżyckiego z Zakładu Immunologii Nowotworów – Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezesa Fundacji Otulina – dotyczył
aspektów naukowych jak i moralnych zabiegów przeszczepu twarzy. W barwny, przystępny
sposób Pan Profesor wyjaśnił przebieg, przygotowania jak i konsekwencje tego typu operacji,
poruszając jednocześnie wiele płaszczyzn zagadnienia. Mogliśmy również wysłuchać zaleceń
dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych.
Mgr Artur Olejniczak z wykładem „Cyfryzacja i digitalizacja” przedstawił trendy technologiczne,
które przedsiębiorstwa powinny uwzględniać w procesie planowania strategicznego. Wdrażanie
technologii podzielono na dwie grupy. Pierwsza związana jest
z nami czyli ludźmi (people-centric), a druga z przestrzenią, w której funkcjonujemy (smart
spaces). W latach poprzednich trendy technologiczne dzieliły się na trzy inne kategorie: cyfrowe
(digital), inteligentne (smart) i usieciowione (mesh). Mogliśmy zaobserwować wyraźne
skupienie uwagi na ludziach „współczynniku białkowym” , których funkcjonowanie wspierane
będzie coraz większą liczbą inteligentnych urządzeń i rozwiązań cyfrowych.
Drugi wykład przedstawił mgr inż Sebastian Bartkowiak „ Internet rzeczy czyli cyfrowa sieć
tworzona przez połączone ze sobą przedmioty i zarazem sieć łącząca się ze światem
fizycznym”. Zaprezentowane zostały nowe sposoby na poprawę wydajności, przyciąganie
klientów i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów dzięki lepszym wnioskom analitycznym
uzyskiwanym na inteligentnym brzegu sieci.
Geograficzną część Święta Nauki wzbogacił wykład dr Karoliny Leszczyńskiej z Wydziału
Geologii UAM w Poznaniu zatytułowany „Tajniki pracy geologa.
Spotkanie stanowiło przestrzeń do podjęcia dyskusji nad wielowymiarowością nauk ścisłych
w czasach współczesnych.

Dla uczniów wielkopolskich szkół poświęcona była druga część konferencji.
Tegoroczny temat przewodni „Z naukowego punktu widzenia” był wyzwaniem dla młodych
bohaterów, uczniów klas liceum szkół wielkopolskich, o profilu chemicznym poziomu
rozszerzonego.
Uczniowie ze swoimi opiekunami musieli przygotować, w dowolny sposób realizacji, projekt pt.
„Z naukowego punktu widzenia” obejmujący następujące działania: sformułowania tematu
swojej pracy, określenie celów zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych
działań, publiczne przedstawienie rezultatów swoich badań związane z umiejętnością
odpowiedzi na pytania komisji. Komisję stanowili wykładowcy Uniwersytetu im Adama
Mickiewicza pod kierunkiem Pana prof. Waldemara Nowickiego, opiekuna klas akademickich.
Uczniowie mogli wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia i na ich podstawie zrealizować
swoje projekty lub podejść niekonwencjonalnie i zaprezentować swoją wizję badawczą.

Laureat Sympozjum Chemicznego odbędzie staż w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych
Technologii w Poznaniu. To multidyscyplinarny ośrodek badawczo-technologicznego o wysokiej
randze międzynarodowej skupiający najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych, i
technicznych. Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Dzięgielewska, uczennica trzeciej klasy, XIV
LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. Dodatkowo jury przyznało dwa wyróżnienia, które
otrzymali Dominika Trzaska, uczennica I klasy, XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
oraz Bartłomiej Białecki uczeń3 klasy naszego liceum.
Wielkie gratulacje dla zwycięzców i wszystkich młodych naukowców, którzy swoją pasją
badawczą i merytorycznym przygotowaniem, oczarowali słuchaczy.
Ta niesamowita impreza naukowa zakończyła się pokazem chemicznym Naukowego Koła
Chemików Wydziału Chemii.
I chociaż spotkanie odbyło się zdalnie, nie brakowało świątecznego nastroju…
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w murach szkoły.
XVI Lo zaprasza.

 

Najnowsze artykuły