21 marca 2023r. – DZIEŃ KULTURY POLSKIEJ

Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin polskiej noblistki, rok 2023 został ogłoszony ROKIEM WISŁAWY SZYMBORSKIEJ.
To właśnie tej tematyki dotyczy tegoroczny Rok Kultury Polskiej w ZSO2.

Uczestnicy:

-klasy 4-8 SP oraz klasy 1- 3 LO

Zadania:

  1. Konkurs na ,,lepiej’’ (każda klasa układa przynajmniej trzy wiersze zapisane na kartce A-3)
  • klasy 4-8 SP -,, lepieje’’ na tematy szkolne
  • klasy 1-3 LO – ,,lepieje’’ nt. współczesnej rzeczywistości

WAŻNE! Liczą się walory estetyczne plakatu.

  1. Konkurs na kolaż wzorem Szymborskiej – klasy 4-8 SP i 1- 3 LO (każda klasa wykonuje kolaż na kartce A-4)
  • klasy 4- 8- kolaż z tematem zwierzęcym z dowcipnym komentarzem
  • klasy 1- 3 LO- kolaż nt. kultury (literatura, malarstwo, rzeźba, film, teatr)

Prace należy składać do 17  marca u polonistów/organizatorów.

Wskazówki do wykonania pracy

Najnowsze artykuły