Dzień Teatru

Z okazji zbliżającego się Dnia Teatru Krzesińska Melpomena ogłasza konkursy i zaprasza do współpracy w ramach obchodów tego święta!

KONKURSY DLA LICEUM

  • Konkurs plastyczny – na plakat teatralny do sztuki o Krzesinach, będący nawiązaniem do wybranego dramatu.
  • Konkurs wiedzy o teatrze – sprawdzający znajomość utworów dramatycznych omawianych w szkole podstawowej i liceum, a także weryfikujący podstawową wiedzę dotyczącą historii teatru.

KONKURSY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Konkurs plastyczny – na maskę teatralną (technika i wielkość pracy dowolne).
  • Konkurs „aktorski” – na nagranie wideo z prezentacją recytacji dowolnego utworu poetyckiego lub fragmentu sztuki teatralnej.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WIEDZY O TEATRZE (który odbędzie w dniu obchodów), A TAKŻE GOTOWE PRACE PLASTYCZNE I NAGRANIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 23 MARCA U WASZYCH POLONISTÓW.

Najnowsze artykuły