Arena Zawodów

Dnia 28 lutego uczniowie klas 8A i 8B SP wzięli udział w Arenie Zawodów na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Impreza zorganizowana w ramach projektu Szacun dla Zawodowców zaprezentowała uczniom wyspy branż i zawodów, których mogą podjąć kształcenie w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim.

Mieliśmy okazję zobaczyć podstawowe narzędzia pracy danych zawodów oraz sami spróbować swoich sił np. w obróbce drewna, badaniu wzroku, analizie chemicznej, czy druku 3D. Pomocą na stanowiskach służyli starsi koledzy uczący się danych zawodów. Za dobrze wykonane zadania uczestnicy otrzymywali drobne upominki. Również Wydział Oświaty Miasta Poznania przygotował nagrody dla tych, którzy nakręcili filmik na TikToku.

Najnowsze artykuły