Fyrtel powstańczy – czyli Krzesiny dla muzeum powstania.

Obchody 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – rozpoczęte!

Uczniowie klasy 6c SP przy udziale całej społeczności szkolnej, stworzyli fyrtel powstańczy działający od 19 do 21 grudnia. Na powstańczym fyrtlu można było zapoznać się z historią powstania, nauczyć się zakładać opatrunki, czyli pierwsza pomoc, wykonać quiz związany z powstaniem czy zrobić zdjęcie z makietą powstańca.

Dodatkowo uczniowie przygotowali i przeprowadzili lekcje o powstaniu w klasach młodszych 2 i 3 szkoły podstawowej. Przygotowali prezentację, quiz oraz kolorowanki związane z powstaniem dla najmłodszych.

Punktem kulminacyjnym była zbiórka pieniędzy na budowę nowego muzeum Powstania Wielkopolskiego. Cała kwota zostanie przekazana na ten szczytny cel.

Dziękujemy za zaangażowanie Dyrekcji szkoły i Rodzicom, którzy wsparli nasze działania.

Najnowsze artykuły