„Godzina dla Młodych Głów”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w projekcie programu profilaktyki zdrowia psychicznego “Godzina dla Młodych Głów” prowadzonym przez Fundację Unaweza.

Projekt zbudowany jest na trzech filarach:

  1. Oddania młodym głosu;
  2. Normalizowania sięgania po pomoc;
  3. Dostarczania narzędzi potrzebnych do przezwyciężenia kryzysu psychicznego młodych.

 

Wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostaną przeszkoleni i otrzymają materiały, które zostały dostosowane do każdego etapu edukacyjnego. W semestrze pierwszym tematy zajęć obejmują:

  • Poczuj. O emocjach.
  • Nazwij. O potrzebach.
  • Sprawdź, jakie to dla ciebie jest. O granicach.
  • Zakomunikuj. Powiedz komuś.

 

Zajęcia z profilaktyki zdrowia psychicznego dadzą wiedzę uczniom do lepszej obserwacji siebie i otoczenia, a przede wszystkim nauczą asertywności i wyrażania własnych emocji. Ułatwi to gronu pedagogicznemu identyfikowanie trudności, a klarowne i przejrzyste ścieżki pomocy usprawnią współpracę wychowawców, psychologów, pedagogów z uczniami i rodzicami.

Więcej szczegółów na stronie www.mlodeglowy.pl

Najnowsze artykuły