Test kompetencji dla kandydatów do XVI LO

Kandydaci do klas pierwszych XVI LO (z pierwszej i kolejnych preferencji) są zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w piątek 10 czerwca 2022r. Kandydaci stawiają się na parkingu przed halą sportową o godz. 13:00. Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz długopis z czarnym tuszem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Wniesienie na salę urządzeń elektronicznych (smartfonów, smartwatchy) będzie skutkowało unieważnieniem testu.

Informujemy, że z przyczyn logistycznych, parking przed budynkiem szkoły zostanie wyłączony z użytku.

Zasady i harmonogram rekrutacji do klas pierwszych dwujęzycznych XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi


Zakres wymagań spr. kompetencji dla klas dwujęzycznych LO

Najnowsze artykuły