Odbiór zaświadczeń

W czwartek 6 lipca 2023 r. o godzinie 9:00 wychowawcy klas 8 SP będą wręczali uczniom zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy uczniów do zgłaszania się do wyznaczonych sal:
– klasa 8a – sala 21
– klasa 8b – sala 20
– klasa 8c – sala 19
– klasa 8d – sala 18

Uczniowie, którzy nie mają możliwości przybycia na godzinę 9:00, mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły w kolejnych dniach.

Najnowsze artykuły