Rozdanie świadectw dojrzałości

Absolwenci, którzy nie mogą wziąć udziału w uroczystości odbierają świadectwa z sekretariatu szkoły w piątek 7 lipca w godzinach 12:00 – 15:00 lub w kolejnym tygodniu w godzinach 9:00 – 15:00. W przypadku odbioru świadectwa przez inną osobę, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od absolwenta.

Najnowsze artykuły