Akcja Konwersacja – finałowe tezy III edycji

Teza w języku polskim:

Pieniądze są narzędziem budowania osobistego szczęścia.

 

Teza w języku angielskim:

The homework ban introduced in Poland does more harm than good.

Najnowsze artykuły