Dwujęzyczne Dzieci

Przedszkole nr 85 w ZSO 2 w Poznaniu realizuje Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.

Jest to nowy standard w edukacji. Dzieci wychowywane są w dwujęzyczności – równolegle poznają język lokalny i język globalny, czyli angielski. Język angielski dzieci przyswajają w sposób naturalny, tzn. na tych samych zasadach co język ojczysty, a więc w czasie codziennych zabaw i aktywności – bezpośrednio z kontekstu.

Opiekunowie/wychowawcy posługujący się starannie dobranymi materiałami organizują zabawy, np. dzięki piosenkom, stwarzając anglojęzyczne otoczenie. Taka immersja językowa, rozwija zasadniczo bierną znajomość języka. Opiekunowie/wychowawcy są także organizatorami interaktywnych zabaw mających na celu kontakt z żywym językiem i rozwijanie czynnej znajomości języka angielskiego.

Osią realizowanego programu są precyzyjne scenariusze zajęć na każdy dzień tygodnia, które szczegółowo opisują specjalnie dobrane codzienne, kontekstowe zabawy realizowane przy pomocy multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie fizycznej lub cyfrowej.

Metoda jest sprawdzona i stale rozwijana od ponad 20 lat. Obecnie funkcjonuje w około 2000 placówek w kilkudziesięciu gminach. Jest objęta honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Została wyróżniona globalną nagrodą The English-Speaking Union.

Realizacja programu to również efektywne wdrożenie zaleceń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, dotyczących rozwoju językowego, a także aktywności: muzycznych, rytmicznych, plastycznych, teatralnych, dzięki wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonych materiałów audiowizualnych.

Jako placówka realizująca program posiadamy Certyfikat Placówki Partnerskiej.

 

 

Najnowsze artykuły