Informacja dla Kandydatów do Klas Pierwszych Liceum

Wszyscy kandydaci do klas pierwszych XVI LO – zarówno z pierwszej jak i kolejnych preferencji – są zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata.

Kandydaci przystępujący do sprawdzianu w XVI LO stawiają się w budynku szkoły przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godzinie 13:15.

Kandydat musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Najnowsze artykuły