EuroWeek

W dniach 13-17 maja klasa 1a LO uczestniczyła w międzynarodowym projekcie edukacyjnym o nazwie EuroWeek w Lądku Zdroju. Celem tego wydarzenia było promowanie wielokulturowości, wymiana doświadczeń, rozwijanie umiejętności współpracy, doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję spotkać się z wolontariuszami z różnych krajów takich jak Francja, Gruzja, Kirigistan, Wietnam. Program EuroWeek obejmował różnorodne aktywności, które miały na celu integrację i rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników. Ważnym elementem było również zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych takich jak Uzdrowisko Lądek-Zrój.
Pobyt na Euroweek był nie tylko cennym doświadczeniem edukacyjnym, ale również okazją do rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej i otwartości na innych. Uczniowie wrócili ze wzbogaconymi perspektywami, nowymi przyjaciółmi i niezapomnianymi wspomnieniami.

Najnowsze artykuły